Tập 16 - Chương 15: Du Tâm Hải

Số từ: 1798

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tập 16: Tích Huyết Cảnh
Converter: CT4M
Nguồn: bachngocsach.com

Mạnh Xuyên tuy rằng rất tự tin, nhưng phóng nhãn Nhân tộc lịch sử, hai phương diện tiềm lực đều muốn xếp hạng năm vị trí đầu, hắn cũng không có lực lượng. Dù sao xông qua Tháp Chiến Thần, Điện Tâm Hải, có Nguyên Thần đại năng Kiếp Cảnh, có Đế Quân, cũng có ngộ ra Thiên Địa Cảnh. Nhìn 'Thương Hải Tổ Sư' bài danh sẽ biết, Tháp Chiến Thần tiềm lực bài danh thứ bảy, Điện Tâm Hải sắp xếp thứ mười bảy.

"Ta cũng không dối gạt ngươi." Mạnh Xuyên nói ra, "Hôm nay có một cái thế giới khác 'Thế giới Yêu Tộc' cùng chúng ta 'Thế giới Nhân tộc' tại Thời Không Trường Hà lẫn nhau tương liên, đều xuất hiện Khe Hở Thế Giới. Cửa Thế Giới càng là nhiều vô số kể, nhân tộc ta đã đến thời điểm sinh tử tồn vong."

"Sinh tử tồn vong?" Hộ Pháp Thần kinh ngạc.

"Ừ."

Mạnh Xuyên gật đầu, "Thế giới Yêu Tộc, so với chúng ta thế giới Nhân tộc càng cường đại. Thế giới của bọn nó rộng lớn hơn, cường giả cũng nhiều hơn. Luận đương thời, liền có ba vị Yêu Tộc Đế Quân, gần trăm vị Yêu Thánh. Mà chúng ta thế giới Nhân tộc mất một vị Đế Quân đều không có, đương thời chỉ vẹn vẹn có chín vị Tạo Hóa Cảnh."

"Yêu Thánh, sánh ngang Tạo Hóa Cảnh?" Hộ Pháp Thần truy vấn.

"Là." Mạnh Xuyên gật đầu, "Hơn nữa trong đó có hai vị Yêu Thánh trên cảnh giới đều đạt tới 'Thiên Địa Cảnh', hôm nay Cửa Thế Giới càng ngày càng nhiều, nếu là tương lai xuất hiện có thể chứa nạp 'Yêu Thánh' thông qua Cửa Thế Giới, rất nhiều Yêu Thánh tiến đến, đem quét ngang thế giới Nhân tộc."

Mạnh Xuyên nhìn xem Hộ Pháp Thần : "Nhân tộc ta đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, cần gấp phái Thương Hải lực lượng, nếu là phái Thương Hải bên trong điển tịch, Nguyên Thần bí thuật có thể làm cho Tạo Hóa Cảnh tìm hiểu. Có lẽ có thể đản sinh ra Đế Quân, hay hoặc là ra một vị Tạo Hóa Cảnh vô địch. Kia đem triệt để cứu vớt toàn bộ nhân tộc Thế Giới."

"Tạo Hóa Cảnh vô địch rất khó xuất hiện, không phải dựa vào điển tịch bí thuật liền đủ." Hộ Pháp Thần lắc đầu nói, "Nhân tộc trong lịch sử, số bình quân vạn năm mới sinh ra một vị Tạo Hóa Cảnh vô địch, hơn nữa phần lớn đều là Thương Nguyên Tổ Sư cách đời đệ tử."

"Thương Nguyên Tổ Sư cách đời đệ tử?" Mạnh Xuyên nhãn tình sáng lên, "Như thế nào bồi dưỡng cách đời đệ tử?"

Hộ Pháp Thần sững sờ, nhìn kỹ một chút Mạnh Xuyên, cười nói : "Ngươi là Thần Ma Phong Vương, có lẽ còn không có chân chính chưởng quản Núi Nguyên Sơ, vì vậy không biết Núi Nguyên Sơ rất nhiều bí mật. Kỳ thật Thương Nguyên Tổ Sư cách đời đệ tử bí mật, thiên hạ Đại tông phái đều biết. Thương Nguyên Tổ Sư truyền thừa ngay tại Núi Nguyên Sơ! Thương Nguyên Tổ Sư cách đời đệ tử. . . Tự nhiên cũng là theo Núi Nguyên Sơ trong hàng đệ tử xuất hiện. Đây cũng là Núi Nguyên Sơ cường đại trong đó một nguyên nhân."

"Theo Núi Nguyên Sơ trong hàng đệ tử xuất hiện?" Mạnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu.

Kia tông phái tự nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách, đi bồi dưỡng Thương Nguyên Tổ Sư cách đời đệ tử.

Chỉ là vài vạn năm mới ra một cái Tạo Hóa Cảnh vô địch. Đồng dạng quá khó khăn.

Đúng rồi. . .

An nhi tu luyện chính là Luân Hồi Thần Thể, là Thương Nguyên Tổ Sư tự nghĩ ra Thần Ma Thể. Không biết, có hay không có tư cách trở thành Thương Nguyên Tổ Sư cách đời đệ tử? Chỉ là hôm nay An nhi cách Thần Ma Phong Hầu còn kém không ít đâu.

Mạnh Xuyên trong đầu hiển hiện rất nhiều ý niệm, đi theo lại tạm thời ném ra bên cạnh.

Mạnh Xuyên nhìn xem Hộ Pháp Thần trịnh trọng nói : "Ngươi ở đáy biển, tin tưởng gần nhất cũng thấy có Yêu Vương đi ngang qua xung quanh khu vực đi."

"Là, xem qua vài sóng Yêu Vương." Hộ Pháp Thần gật đầu.

"Nơi đây như thế vắng vẻ, đều xem qua vài sóng Yêu Vương đi ngang qua, ngươi có thể phỏng đoán, toàn bộ thiên hạ có bao nhiêu Yêu Vương." Mạnh Xuyên nói ra, "Nhân tộc hôm nay xác thực đến thời điểm sinh tử tồn vong, ngươi Hộ Pháp Thần cũng là Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại, hôm nay lúc này khắc, không thể phá lệ, đem những cái này đều chuyển giao cho Núi Nguyên Sơ? Núi Nguyên Sơ dù sao cũng là Thương Nguyên Tổ Sư nhất mạch."

"Hổ thẹn."

Hộ Pháp Thần thở dài nói, "Ta tồn tại ý nghĩa, chính là tuân theo mệnh lệnh. Phái Thương Hải Chưởng môn lưu lại ra lệnh, ta không cách nào làm trái. Bọn hắn cũng không có nói, bởi vì nhân tộc Thế Giới nhanh diệt vong, đem trọn cái phái Thương Hải giao cho những tông phái khác."

Mạnh Xuyên tức giận lại đành chịu.

Đó là đi qua dài dằng dặc lịch sử, sẽ không có thế giới khác xâm lấn qua. Phái Thương Hải Chưởng môn nếu là còn sống, tin tưởng lúc này cũng sẽ vứt bỏ ngăn cách.

"Theo lý, có Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại truyền thừa, thế giới Nhân tộc không dễ dàng như vậy diệt vong." Hộ Pháp Thần nghi ngờ nói.

"Gặp phải càng mạnh Thế Giới, có thể làm sao?" Mạnh Xuyên lắc đầu nói, "Trận chiến tranh này đã duy trì liên tục hơn tám trăm năm, chết trận quá nhiều Thần Ma, quá nhiều phàm nhân, tình hình cũng càng ngày càng nghiêm trọng."

"Duy trì liên tục đã lâu như vậy?"

Hộ Pháp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta một cái Hộ Pháp Thần, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh. Ngươi muốn đem phái Thương Hải điển tịch bí thuật cho thế lực khác, chỉ có một biện pháp, thông qua hai môn khảo nghiệm. Phái Thương Hải hết thảy đều cho ngươi, từ ngươi quyết định, ta cũng sẽ nghe ngươi mệnh lệnh."

Mạnh Xuyên hiểu rõ.

Vậy dựa vào chính mình liều mạng đi, Mạnh Xuyên ánh mắt đảo qua ba tòa kiến trúc.

Lầu Quần Tinh, Điện Tâm Hải, Tháp Chiến Thần.

"Đi trước Điện Tâm Hải." Mạnh Xuyên làm ra quyết định, hắn đối với bản thân Nguyên Thần thiên phú cực kỳ có lòng tin, có thể đi liều mạng, chỉ cần có thể thông qua một môn khảo nghiệm có thể đảm đương người hộ đạo. Quyền lực cũng có thể rất nhiều.

Mạnh Xuyên hướng Điện Tâm Hải đi tới.

"Trực tiếp đi vào là được, tiến nhập trong đó ngồi ở trên bồ đoàn, liền sẽ lâm vào tâm linh ý chí khảo nghiệm." Hộ Pháp Thần mỉm cười nói, "Đúng rồi, ngươi tên là gì? Cần đem ngươi danh tự ghi chép trong lòng biển điện thờ, Tháp Chiến Thần bên trong."

Mạnh Xuyên ngẫm nghĩ, mới nói : "Liền kêu ta 'Trảm Yêu Nhân' đi."

"Trảm Yêu Nhân?" Hộ Pháp Thần hơi sững sờ.

Nếu như đeo lên mặt nạ làm ngụy trang, tại dò xét đuổi giết Yêu Vương cả quá trình bên trong, mình cũng sẽ không tiết lộ thân phận chân thật. Mặc dù đi tới phái Thương Hải, như trước không thể tiết lộ. Chỉ có một mực giữ bí mật, thân phận mới có thể giữ bí mật đủ lâu.

"Được, ta ghi chép lại." Hộ Pháp Thần khẽ gật đầu.

Mạnh Xuyên đi đến Điện Tâm Hải trước mắt, cửa điện đóng chặt, Mạnh Xuyên thò tay đẩy ra.

Ầm ầm ~

Khổng lồ cửa điện chậm rãi mở ra, khí tức ấm áp từ bên trong đập vào mặt, khiến người ta kìm lòng không được tâm thần buông lỏng.

"Khảo nghiệm tâm linh ý chí?" Mạnh Xuyên cất bước đi vào.

Đi vào Điện Tâm Hải về sau, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy tòa đại điện này nhìn như bình thường, chính giữa có một bồ đoàn, cũng đúng thật phù hợp Thương Nguyên Tổ Sư kiến tạo đại điện phong cách, Mạnh Xuyên đi đến chỗ bồ đoàn, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống.

Đang ngồi hạ trong tích tắc, ý thức nổ vang, rơi vào một tòa thế giới rộng lớn.

"Đây là?"

Mạnh Xuyên nhìn xem xung quanh.

Bầu trời ánh mặt trời sáng lạn, xanh thẳm biển rộng rất là xinh đẹp.

Bản thân đang tại một chiếc thuyền nhỏ, cầm trong tay mái chèo, thuyền nhỏ tại vô biên vô hạn trên biển phiêu đãng, hải dương rất là bình tĩnh, có thể lại bình tĩnh cũng có ba thước sóng. Thuyền nhỏ theo sóng biển không ngừng nhộn nhạo, Mạnh Xuyên vững vàng đứng ở trên thuyền.

"Đây là Điện Tâm Hải khảo nghiệm?" Mạnh Xuyên buồn bực, "Để cho ta đi thuyền vượt biển?"

. . .

Điện Tâm Hải bên ngoài, cửa điện đã ầm ầm lại đóng cửa.

Hộ Pháp Thần đứng ở ngoài điện cười tủm tỉm nhìn xem, thổn thức vạn phần : "Đã nhiều năm như vậy, cái này Điện Tâm Hải cuối cùng lại có Thần Ma tiến vào. Năm đó Điện Tâm Hải còn tại Thương Nguyên Tông, đó là cỡ nào náo nhiệt, đại lượng Thần Ma liên tiếp đi vào. Chỉ tiếc kia náo nhiệt thời gian, vừa đi không quay lại rồi."

"Trảm Yêu Nhân? Đối với ta một cái Hộ Pháp Thần, đều nói một cái tên giả?" Hộ Pháp Thần nhìn về phía Điện Tâm Hải cây cột, phía trên bắt đầu hiện ra chữ viết "Trảm Yêu Nhân, 59 tuổi" .

"59 tuổi?" Hộ Pháp Thần ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, "Hắn không phải Thần Ma Phong Vương sao? Không phải tóc mai hoa râm sao?"

Thần Ma Phong Vương tuổi tác cũng sẽ không nhỏ.

Tóc mai hoa râm, nên vượt qua bốn trăm tuổi mới đúng.

Điện Tâm Hải là căn cứ sinh mệnh làm cho trải qua 'Tuế nguyệt' đến phán định tuổi tác, là tinh chuẩn nhất.

"Tên hắn cũng là giả." Hộ Pháp Thần thì thào nói nhỏ, "Tiểu tử này, ngụy trang đủ sâu."

Mời độc giả tham gia thảo luận tại: [Thảo Luận] Thương Nguyên Đồ - Ngã Cật Tây Hồng Thị