Thức tỉnh mục đích sống

Tác giả:Eckhart Tolle
Sưu tầm Truyện Hay
Giới thiệu:

Năm hai mươi chín tuổi, một sự chuyển hóa tâm linh sâu sắc và đột ngột đã làm thay đổi hoàn toàn những gì Eckhart Tolle từng nghĩ về chính mình và cuộc đời. Đã từng có những lúc ông hoàn toàn bế tắc, từng muốn tự tử vì không tìm được lối thoát và ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Từ đó ông đã dành hết tâm sức để tìm hiểu, và khám phá sự chuyển biến của nội tâm con người.

Theo ông, sự tỉnh thức trong tâm hồn về tâm thức và mục đích sống chính là bước kế tiếp sẽ xảy ra trong quá trình phát triển tâm thức con người, và từ đó sẽ tạo ra sự tự do tuyệt đối và niềm hạnh phúc thực sự vĩnh hằng trong mỗi con người. Đây là cuốn sách được đánh giá là cuốn sách có thể thay đổi một đời người.

"'Thức tỉnh mục đích sống' đã cộng hưởng thật sâu sắc với những điều bên trong tôi và giúp tôi thay đổi nhận thức về bản thân và về cả mọi điều..."