Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

thuat-si-trong-the-gioi-marvel
Thể loại:Khoa Huyễn
Sưu tầm
Giới thiệu:

Ác Ma chính là nô bộc của ta, Tà Năng chính là sức mạnh của ta, Ám Ảnh và Lửa Thiêu luôn ở bên ta, ta chính là một Warlock.
Một Warlock du hành trong thế giới của Marvel.