Thú Tu Thành Thần

thu-tu-thanh-than
Thể loại:Đô Thị
Sưu tầm
Giới thiệu:

Main xuyên qua một đại lục khác nhưng sau một thời gian dài lại quay về quê hương bắt đầu chinh phục một đại võng du bao quát toàn vũ trụ (Chương 114 mới bắt đầu ).Trong võng du main theo nghiệp sát thủ chuyên giết người .

Dù độc đoán nhưng cũng biết lắng nghe làm việc luôn ở chừng mực nào đó .(Nhân vật chính có đi cướp vợ của người khác , truyện lại thiên hướng hơi yy vui lòng nghĩ chuyện này chỉ mang yếu tố xả căng thẳng .)(Kết thúc auto có hậu )

(Truyện có hậu cung không phải để ngắm mà để ăn mấy người không thích harem cũng yên lặng ra đi luôn nhé .)

Cảnh giới:

Nhân loại:
Trong đó Vũ giả tự thể (Thể chất và nguyên lực) chia làm 13 cấp độ lớn mỗi cấp độ lớn có mười tiểu cảnh:Luyện thể cảnh , Vũ Sĩ ,Vũ Sinh ,Vũ Đồ ,Vũ Sư, Vũ Vương , Vũ Hoàng Vũ Tông , Vũ Tướng ,Vũ Tôn,Vũ Đế ,Vũ Thánh , Vũ Thần , Siêu Phàm , Siêu Thần , Tái Tạo , Hư Vô , Loạn Tượng , Chấn Thiên , Thế thần , Chuẩn thần , Chân Thần , Thần Vương , Thần Đế , Sáng Thế .

Còn lại Pháp sư cũng rất tương tự họ tu thần (Linh hồn và thần lực) chia làm 13 cấp độ lớn 10 tiểu cảnh giới:Súc hồn cảnh, Pháp Sĩ ,Pháp Sinh ,Pháp Đồ ,Pháp Sư , Pháp Vương ,Pháp Hoàng ,Pháp Tông ,Pháp Tướng ,Pháp Tôn , Pháp Đế ,Pháp Thánh ,Pháp Thần.

Yêu thú:Yêu thú chia làm bốn bậc sơ kỳ , trung kỳ ,hậu kỳ , đỉnh phong . Thú Vương ,Thú Hoàng ,Thú Tông ,Hóa Hình ,Thú Tôn ,Thánh Thú, Thần Thú(mỗi cấp có 10 tầng giống như nhân loại) .

Dị năng giả : F , E , D , C , B , A , S , SR , SSR , SSS , Phong Đế , Phong Thánh , Phong Thần . (mỗi cấp đều có phân chia F- , F , F+ )

Huyết mạch phân cấp : Thánh cấp , Thần cấp , Siêu thoát , Siêu phàm , Siêu Thần , Tái tạo , Hư vô , Loạn tượng , Hồng Hoang , Viễn cổ , Chấn Thiên , Thế thần , Chuẩn thần , Chân Thần , Vương Thần , Đế Thần ......(Những cấp thấp hơn Thánh thì đều là rác về sau sẽ không thấy khỏi liệt kê )

Trang bị : Thánh cấp , Thần cấp , Siêu thoát , Siêu phàm , Siêu Thần , Tái tạo , Hư vô , Loạn tượng , Hồng Hoang , Viễn cổ , Chấn Thiên , Thế thần , Chuẩn thần , Chân Thần , Thông Thiên , Sáng Thế (Dưới Thánh cấp thì tham khảo game liên minh nhé )