Thôn Hải [C]

thon-hai
Thể loại:Huyền Huyễn
Convert Truyện Hay

Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió tại đây:
[Thảo Luận] Thôn Hải - Hắn Từng Là Thiếu Niên

Giới thiệu:

Giới thiệu: Đại Yêu đến thế gian, quyển phong vân vạn dặm, người khắp nơi thây ngã không về. Si nhi oán nữ, thán hồng trần cuồn cuộn, dẫn ngựa phụ đao không quay đầu lại.

Thánh Nhân vân đoan tọa, Tà Linh bạch nhật hành. Ngụy đến từ hèn mọn mà đến, đạp Hoàng Tuyền Bích Lạc, nuốt Khổ Hải không giới hạn, chỉ vì chứng nhận —— thiên đạo đã chết!

Nhân đạo nên hưng!