Thiên Thần Quyết [C]

thien-than-quyet
Convert

Mời bạn đọc cùng tham gia bình luận tại: [Thảo Luận] Thiên Thần Quyết

Giới thiệu:

Một giọt Ma Huyết, phá vạn núi nghìn sông. Một cuốn Cổ Kinh, mai một Nhật Nguyệt Luân Hồi. Một bộ Thần Quyết, mai táng chư thiên chí tôn.

Dương Thanh Huyền được thiên mệnh truyền thừa, tu pháp vô địch, mở ra một cuộc hành trình nghiền ép vô số thiên tài đương thời, đi thông con đường cường giả vạn cổ bất hủ!

"Ta luôn luôn lấy đức thu phục người, không phục đều là người chết!"

...

Thương Khung tinh vực, Võ Hồn ngàn vạn.

Có phi long tại thiên, có thể một ngày bay ngàn dặm. Có bá khí vô song, có thể đẩu chuyển tinh di.

Dương Thanh Huyền - người mang một trong mười đại Võ Hồn chí cường: "Thiên Hạ Hữu Địch", từ đây đánh đâu thắng đó, thiên quân ích dịch!