Thiên Long Tiên Tôn [C]

thien-long-tien-ton
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Nhất đại Tiên Tôn, bị huynh đệ tốt nhất cùng yêu mến nhất nữ nhân phản bội đánh lén, ở trong thiên kiếp ôm hận vẫn lạc, lại ngoài ý muốn trở lại thời kỳ thiếu niên. Một thế này, lại nhìn hắn như thế nào trở lại đỉnh phong, chính tay đâm cừu nhân, cuối cùng đăng lâm thương khung chi đỉnh, chấp chưởng hết thảy!

***
Cảnh giới: Hậu thiên, Tiên Thiên, Nguyên Cương, Âm dương, Hư Động .....