Thiên Hình Kỷ [C]

Tác giả:Duệ Quang
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert

Mời các đạo hữu tham gia thảo luận tại đây ^.^
[Thảo Luận] Thiên Hình Kỷ- Duệ Quang

Giới thiệu:

Hôm nay tu tiên không chỉ vì giai nhân khuynh thành.

Tương lai Cửu Tinh Ngưu Đấu, mà lại nhìn Thiên Hình mở Kỷ Nguyên.