Thiên Hình Kỷ [C]

Tác giả:Duệ Quang
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm Hoàn Thành

Bản convert hiện tại theo sát tác giả bên Trung, trung bình 1 chương/ngày. Tại hạ sẽ cố gắng cập nhật chương mới vào 9 - 10 giờ tối hàng ngày. Mong mọi người ủng hộ! Mời các đạo hữu tham gia thảo luận tại đây ^.^
[Thảo Luận] Thiên Hình Kỷ- Duệ Quang

Giới thiệu:

Hôm nay tu tiên không chỉ vì giai nhân khuynh thành.

Tương lai Cửu Tinh Ngưu Đấu, mà lại nhìn Thiên Hình mở Kỷ Nguyên.