Thiên Hạ Đệ Cửu [C]

thien-ha-de-cuu
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Vô tận trong vũ trụ có tám đạo Hồng Mông đạo tắc, cái này tám Đạo đạo tắc mỗi một đạo đều bị một cái vô thượng cường giả dung hợp. Không có ai biết, trong vũ trụ còn có Đệ Cửu Đạo đạo tắc, cái này từng đạo tức thì phá vỡ Hồng Mông, không người có thể sờ.
Trong vũ trụ vô tận có có tám đạo Hồng Mông đạo tắc, mỗi một đạo trong tám đạo tắc này đề bị một vô thượng cường giả dung hợp. Không ai biết, trong vũ trụ còn có Đạo Tắc thứ chín, đạo tắc này từng phá vỡ Hồng mông, không ai chạm tới được.