Thiên Địa Long Hồn

Thể loại:Huyền Huyễn
Convert
Giới thiệu:

Nghe đồn, Đại Địa phía dưới đang ngủ say một đầu Thần Long. Sinh tồn tại Đại Địa phía trên có linh tính sinh linh, sẽ gặp bị cái này Long khí tức cho bị nhiễm. Dã Thú đạt được Long khí, biến thành là cường đại Long Thú, ví dụ như ngang ngược Hỏa Lân Dã Trư Long, đáng yêu bong bóng bong bóng Ngư Long Thú. Mà người, hấp nhận được Long khí tức về sau, vì thủ hộ những nhân loại khác tức thì sẽ biến thành cường đại long chiến sĩ. Bọn hắn tự xưng Long Duệ, Long truyền nhân! Mọi người xưng hô bọ họ là Long Huyền. Cái này câu chuyện, chính là giảng Long Duệ, Long truyền nhân câu chuyện.