Thiên Châu Tiểu Thế Giới

Sáng tác
Giới thiệu:

Sở Thiên, một tu sĩ 18 tuổi bình thường sống trong một tiểu thế giới tu chân. Trong lúc vào rừng tu luyện không may bị yêu thú truy sát rơi xuống vực. Tưởng chết ai ngờ lúc tỉnh dậy trên người không một vết thương và trong đầu có thêm một số thứ khiến Sở Thiên trở thành đệ nhất cường giả của Thiên Châu tiểu thế giới.