Huyền Huyễn

Truyện về các nhân vật siêu nhiên, phi thời gian, siêu việt thế giới. Thường là đông phương.