Thế Giới Hoàn Mỹ

the-gioi-hoan-my
Tác giả:Thần Đông
Truyện Hay Sưu tầm
Giới thiệu:

Một hạt bụi có thể lấp biển , một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt trăng sao ,trong nháy mắt long trời lở đất.

Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc như rừng, chư Thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm?

Một thiếu niên từ trong Đại Hoang đi ra, hết thảy từ nơi này bắt đầu...