Thần Võ Thiên Đế [C]

than-vo-thien-de
Thể loại:Huyền Huyễn
Convert
Giới thiệu:

Tân thất giới, khởi đầu mới, tương tự chính là trải qua, giống nhau nhiệt huyết, đúc thành muôn đời truyền thuyết, sáng lập vĩnh hằng Thiên Vực.