Thần Sủng Tiến Hóa [C]

Tác giả:Tửu Trì Túy
Thể loại:Huyền Huyễn
Sưu tầm
Giới thiệu:

Kỷ nguyên mới tiến đến, thiên địa dị biến.

Địa tinh bản thổ động thực vật điên cuồng biến dị, phản tổ, dị giới giống loài lưu lạc Địa tinh, cuối cùng kỷ nguyên mới nhân loại sinh ra một loại hoàn toàn mới chức nghiệp ngự sử.

Thu phục quái vật, bồi dưỡng quái vật, huấn luyện quái vật, đây chính là ngự sử.

Một giấu trong lòng mơ ước thiếu niên tỉnh tỉnh lắc lư bị một cước đá vào cái này hoàng kim thịnh thế.

Cao Bằng: Liền xem như một con lươn, ta cũng có thể đem hắn tiến hóa thành một bay cao chín tầng trời Chân Long.