Thần Lan Kỳ Vực - Vô Song Châu [C]

Thể loại:Huyền Huyễn
Convert
Giới thiệu:

Trong truyền thuyết, tại thời đại băng hà, Yêu tộc Tổ Tiên Oa Hoàng cùng Hi Hoàng hợp toàn bộ Yêu tộc chi lực luyện chế ra Pháp Lam Thất Thần Châu, Pháp Lam Thất Thần Châu là bảy kiện Thần Khí, để mà cân bằng toàn bộ thế giới. Sau tiểu hành tinh va chạm tới, Thất Thần Châu thủ hộ Pháp Lam, mới lại để cho toàn bộ thế giới không có chính thức diệt vong, nhưng Thất Thần Châu tùy theo thất lạc. Thất Thần Châu tất cả có thần kỳ chỗ, nhưng phương pháp sử dụng sớm đã thất truyền, một đời tuổi trẻ đám người nổi bật, vì tìm kiếm Thất Thần Châu, mở ra truyền kỳ mạo hiểm văn chương.