Thần Cấp Hắc Điếm [C]

than cap hac diem
Thể loại:Đô Thị
Convert Truyện Hay

Bình luận về truyện, ủng hộ tác giả, giục giã động viên converter thì zô đây nha!!!! [Thảo Luận] Thần Cấp Hắc Điếm - Đại Hữu Hữu

Giới thiệu:

"Hắc Điếm của chúng ta mục đích phục vụ là gì?"

"Không có đắt nhất, chỉ có đắt hơn! !"

"Hắc Điếm của chúng ta lý niệm kinh doanh là gì?"

"Không trả giá! Không hạ giá! Không thể không tăng giá! !"

"OK~! Bắt đầu làm việc ~! !"

—— —— —— ——

PS: Đã có vạn đính bản hoàn tất sách cũ < Văn Thể Cự Tinh > < Cự Tinh Gia Tộc >, yên tâm đọc. . .