Thâm Dạ Nhạc Viên [C]

Thể loại:Dị Năng, Du Hí
Convert Truyện Hay

Đọc thêm các truyện mình convert ở đây Truyện Phương convert

Giới thiệu:

Đây là một cái Nhạc Viên chỉ đêm khuya mới có thể mở ra.

Gà gáy trước, oan hồn ở chỗ này Du Đãng, Thánh Nhân ở chỗ này sám hối.

Hoan nghênh đi tới Thâm Dạ Nhạc Viên.