Tenseigan Trong Thế Giới Naruto [C]

Thể loại:Đồng Nhân
Sưu tầm

Mời các độc giả tham gia thảo luận và góp ý tại: [Luận Truyện] Tenseigan Trong Thế Giới Naruto - Không Tưởng Chi Long

Link bản dịch: Tenseigan Trong Thế Giới Naruto [Dịch]

Giới thiệu:

Mong muốn của bạn là gì ?

Tiền?

Hay quyền lực...?

Sự báo thù?

Hay một điều gì đó vượt trội hơn...?

Những gì mà bạn mong muốn!

Đều ở đây

...Naruto Shippuden

Nơm nớp lo sợ Hyuga Kagami, rốt cục chiếm được tha thiết ước mơ bảo vật . . .

Ở bảo lam sắc Tenseigan, thế giới Naruto đến tột cùng là cái dạng gì đây?