Giới Thiệu

Tế Luyện Sơn Hà - 祭煉山河

Tác Giả: Thực Đường Bao Tử

Converter: Phàm Nhân - Bạch Ngọc Sách

Nguồn: http://book.zongheng.com/book/309318.html​

Ta có một cái Tiểu Lam Đăng, đạp khắp Cửu U Chư Thiên

Truyện đang Top 1 bầu vé tháng trên trang http://book.zongheng.com,

được các con nghiện nhận xét là rất tuyệt vời. Và thực tế đến chương 500 theo cảm nhận của mình truyện cực hay

Cảnh giới bước đầu giống các truyện cổ điển khác - Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan...

Mời anh em đọc​

Link thảo luận: Thảo Luận: Tế Luyện Sơn Hà

Bình luận về truyện, ủng hộ tác giả, giục giã động viên converter thì zô đây nha!!!! [Thảo Luận] Tế Luyện Sơn Hà - Thực Đường Bao Tử