Tế Luyện Sơn Hà [C]

Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay

Bình luận về truyện, ủng hộ tác giả, giục giã động viên converter thì zô đây nha!!!! [Thảo Luận] Tế Luyện Sơn Hà - Thực Đường Bao Tử

Giới thiệu:

Ta có một cái Tiểu Lam Đăng, đạp khắp Cửu U Chư Thiên

Truyện đang Top 1 bầu vé tháng trên trang http://book.zongheng.com,
được các con nghiện nhận xét là rất tuyệt vời.
Cảnh giới bước đầu giống các truyện cổ điển khác - Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Thần Hồn, Thần Hải Cảnh...

Nguồn: http://book.zongheng.com/book/309318.html​