Tạo Hóa Chí Tôn

tao-hoa-chi-ton
Tác giả:Thánh Cá
Sáng tác
Giới thiệu:

- À.....Ừ.....Ờ... không biết viết nội dung như thế nào cả nói chung là một tên Tiên Đế cường giả vượt lôi kiếp phi thăng lên Thần giới thất bại trọng sinh về Trái Đất vào thân xác của một học sinh đại học yếu ớt.....