Tàng Phong [C]

tang-phong
Convert Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Thái Tử giết cha, trời giáng tai họa người chết đói khắp nơi. Khất nhi (*ăn mày) tính mạng đau khổ, vào đông trời đông giá rét cửa nát nhà tan. Là ai nói chết sống có số phú quý tại trời? Là ai nói thiện ác có báo nhân quả Luân Hồi? Đều là hoang đường! Mạnh được yếu thua, sao có đạo nghĩa! Vật cạnh thiên trạch, sao có công bằng! Chẳng bằng giết hắn cái thiên hôn địa ám! Chẳng bằng giết hắn cái thiên hạ thái bình! . .