Tam Thốn Nhân Gian [C]

tam-thon-nhan-gian
Tác giả:Nhĩ Căn
Convert Truyện Hay

Mọi bạn đọc tham gia thảo luận, góp ý tại đây: [Thảo Luận] Tam Thốn Nhân Gian - Nhĩ Căn - Lầu 1: Ta Muốn Giảm Béo!

Giới thiệu:

Nâng đầu ba thước chẳng thần minh.
Trong tay ba tấc là chính là nhân gian.