Ta Trương Bách Nhẫn Không Nhẫn Nữa [C]

Convert
Giới thiệu:

Văn đàn Tông Sư.

Gia tài bạc triệu.

Phòng ốc ruộng đồng 3000 nghiêng.

Mấy chục cái nha hoàn, trên trăm tên hộ viện, lấy cái lão bà, nạp mấy phòng vợ bé, vinh hoa phú quý cả đời không tốt sao?

Vì cái gì không nên ta tu tiên, các ngươi mới cam tâm đâu?