Ta Thực Không Phải Đại Lão [C]

Thể loại:Huyền Huyễn
Convert
Giới thiệu:

Một cái thần bí, cổ xưa, siêu nhiên tổ chức.

Nó không biết tồn tại bao nhiêu năm, cực nhỏ người biết rõ, lại ảnh hưởng văn minh thay đổi, Chư Thiên cách cục, thẩm thấu đa nguyên vũ trụ các mặt.

Tung hoành tinh không vũ trụ Đại Đế, ức triệu Fans hâm mộ Siêu cấp siêu sao, Bất Tử Bất Diệt Ma Chủ, Tiên giới đệ nhất mỹ nữ... Ở chỗ này đều là thường thường không có gì lạ tiểu thành viên.

Không có ai biết, tổ chức lớn nhất BOSS là ai.

Đây là Chư Thiên ở giữa lớn nhất mê!