Ta Thành Chính Đạo Đệ Nhất Đại Lão [C]

Convert
Giới thiệu:

Người khác xuyên việt đều phải chết cả nhà, bị từ hôn, bị đánh mặt, mà Cố Nguyên Sơ lại xuyên việt thành chính đạo đệ nhất đại lão!

Như thế nào giả bộ làm thường xuyên kiêu ngạo lão bộ dạng, mới có thể không bị xem thấu?

Hơn nữa cái này đại lão chỉ có bảy ngày tuổi thọ làm sao bây giờ?

Chung quanh tất cả đều là không có hảo ý ánh mắt, may mắn có Tối Cường Khí Vận hệ thống thức tỉnh!

Chỉ cần có đầy đủ Khí Vận điểm, có thể muốn làm gì thì làm!

Bổn tọa một ngày bất tử, các ngươi tựu vĩnh viễn mơ tưởng soán vị!

Bổn tọa cho các ngươi, mới là của các ngươi, bổn tọa không để cho, các ngươi không thể đoạt!