Ta sư phụ là Lâm Chính Anh [C]

ta-su-phu-la-lam-chinh-anh
Thể loại:Đồng Nhân, Linh Dị
Sưu tầm
Giới thiệu:

【 B.Faloo.com cấp A ký kết tác phẩm: Sư phụ ta là Lâm Chính Anh 】 Hứa Nham xuyên việt rồi, còn chiếm được công đức hệ thống! !

Cái này, là một cái yêu ma quỷ quái truyền hình điện ảnh thế giới vị diện, mà hắn là Cửu thúc đồ đệ.

Thiên địa linh khí thiếu thốn, yêu ma hoành hành, cương thi quỷ quái tàn phá bừa bãi, Hứa Nham mang theo của mình hệ thống, từng bước một đi đến Thiên sư con đường.

(Bản Cố Sự đạt đến nhân vật đơn thuần Hư Cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )