Ta Là Chí Tôn [C]

Thể loại:Huyền Huyễn
Convert

Mời độc giả tham gia thảo luận tại: [Thảo Luận] Ta Là Chí Tôn - Phong Lăng Thiên Hạ

Giới thiệu:

Dược không thành Đan chỉ là độc, người không thành thần sẽ thành tro.

. . .

Thiên đạo có thiếu, nhân gian bất bình, hồng trần thế ngoại, quỷ quái hoành hành; buồn ngươi lương thiện, phẫn nộ ngươi không giành; quy tắc bên ngoài, ta đến chấp hành.

Phân vũ thiên hạ, tàn sát hết bất bình; trong tay có đao, trong lòng có tình; trong ngực mỹ nhân, dưới đao gian hùng; đối xử lạnh nhạt hồng trần, không uổng kiếp này.

. . .

Động trời mưu trí, đạp phá quốc cừu gia hận; thiết cốt nhu tràng, diễn dịch yêu hận tình cừu; tuyệt thế thần công, tàn sát hết nhân gian bất bình; Đan Tâm Bích Huyết, soạn nhạc huynh đệ thiên thu!
P/S: nghe Mỹ Nhân là thik