Tả Đạo Khuynh Thiên (C)

ta-dao-khuynh-thien
Thể loại:Tiên Hiệp, Võ Hiệp
Sưu tầm
Giới thiệu:

Thị phi ai tới phán định, ưu khuyết điểm người nào cho đưa bình luận?

Đời này sinh không quy củ, chỉ cầu tùy tâm sở dục.

Thiên cơ nắm trong tay, xem ta ngang ngược.

Ta là Tả Tiểu Đa, ta không đi bình thường đường.