Ta Cũng Không Muốn Làm Anh Hùng A [C]

Convert

Mục lụcMục lục đầy đủ

Giới thiệu:

Một cái đậu bỉ bị ép đi Chư Thiên cứu vớt thế giới chuyện xưa. . . Quyển sách tương đối chưa nóng, thoải mái điểm hầu như tại sáu mươi chương về sau, mời kiên nhẫn quan sát. . .

Thế giới tạm định: One-Punch Man thế giới —— Vua Hải Tặc —— Black Bullet —— Hỏa Ảnh —— One-Punch Man —— DanMachi —— tử thần —— Tiga —— Akame ga KILL —— Fairy Tail —— Long Châu

Nhãn hiệu: One-Punch Man siêu nhân, tống mạn, Chư Thiên, Vô Hạn Lưu, nhị thứ nguyên