Ta Có Một Trương Quân Phú Tạp

Convert
Giới thiệu:

Huynh đài phòng ngự kinh người, thực là đời ta mẫu mực, không bằng cùng ta bình quân thoáng một phát!

Đạo hữu ngộ tính siêu phàm, quả thực lại để cho người hâm mộ, không bằng để cho ta bình quân thoáng một phát!

Các hạ thần kỹ vô song, thế nhân khó có thể địch nổi, không bằng để cho ta bình quân thoáng một phát...

Ta có một trương quân phú tạp, bình quân mượn lực nhất thời thoải mái, một mực mượn lực một mực thoải mái...