Ta Có Một Tòa Thiên Địa Tiền Trang [C]

Convert
Giới thiệu:

Lý Tiên Đạo đạt được một tòa cổ xưa Thiên Địa tiền trang, nhưng là hiện tại tiền trang trong rỗng tuếch, gì đó bảo vật cũng không có, chỉ có một đống nợ nần.

Vĩnh Hằng Tiên Vương, thiếu nợ Thiên Địa tiền trang một kiện cực phẩm Tiên khí, ba ngàn năm sau trả lại hai kiện, quá hạn mỗi cách một ngàn năm, gia tăng một kiện!

Hàn Nguyệt tiên tử, thiếu nợ Thiên Địa tiền trang cực phẩm dung nhan một bức, một vạn năm sau trả lại, quá hạn thì cầm tánh mạng đền!

Thái Cổ Tôn Giả, thiếu nợ Thiên Địa tiền trang vạn năm tuổi thọ, dùng cầu đột phá, đột phá về sau, hoàn lại Thiên Địa tiền trang mười vạn năm tuổi thọ, quá hạn gia tăng gấp 10 lần!