Sư phụ, ta không muốn trùng sinh nữa!

Sáng tác
Giới thiệu:

Triệu Mặc Nhiên - Người thừa kế Triệu gia - bị chị của mình hãm hại, xuyên không thành một nữ ăn mày ở Kinh thành Lâm Mạc Quốc, tên là Giản Mạn. Do có tố chất tu tiên, nên được Diệu Lăng phái nhận về làm đệ tử. Vô tình được trở thành đệ tử thân truyền của Lãng Ngôn tôn thượng. Rồi trải qua vô cùng nhiều lần trùng sinh...

#Diệp Hàn Tử Hy