Sư Phụ Lại Rớt Tuyến [C]

su-phu-lai-rot-tuyen
Tác giả:Vưu Tiền
Thể loại:Huyền Huyễn
Sưu tầm
Giới thiệu:

Người người đều nói Nghệ Thanh là thế gian đệ nhất kiếm tu , kiếm thuật tu vi không người có thể ra ở hai bên.

Bất kể là tại hạ giới tu tiên thời gian , vẫn là ở thượng giới thập phương thiên đình , từ trước đến giờ đánh đâu thắng đó.

Nghệ Thanh cười một tiếng nói: " đó là bởi vì , các ngươi không biết được sư phụ ta , nói tới tu vi , ta kém xa nàng. Nhớ lúc đầu thượng tiên giới Thập Phương Thiên Đế , sư phụ ta đánh qua chín cái , một cái khác là ta. "

" sư phụ? Ngươi lại có sư phụ! Ai? Làm sao xưa nay chưa từng nghe tới. "

" sư phụ ta là. . . Ồ? Sư phụ! Sư phụ? Sư phụ ta đây? Có ai nhìn thấy sư phụ ta? "

Bên cạnh một người yên lặng giơ lên trảo , " ta ở này! " -_-|||

Xuyên qua sau Trầm Huỳnh duy nhất buồn phiền chính là. . . Tồn tại cảm quá thấp!