Sơn Hà

Tác giả:Thời Vị Hàn
Thể loại:Kiếm Hiệp
Dịch
Giới thiệu:

Nửa tên tổng quản, một vị tướng quân, hai người sát thủ, ba vị chưởng môn, bốn vị công tử, kinh thành ngũ tuyệt, tà đạo lục tông, cuộc hẹn bảy năm, danh chấn tám phương.