Siêu Thần Sủng Thú Điếm [C]

sieu-than-sung-thu-diem-convert
Tác giả:Cổ Hi
Sưu tầm
Giới thiệu:

Vạn vật đều có thể bồi dưỡng, hết thảy đều là sủng vật!

Tại Siêu Thần Sủng Thú Cửa Hàng bên trong. . .

Có một đao chém giết Hoàng Kim Cự Long siêu cấp tiểu khô lâu,

Có người nghi ngờ thập đại sủng thú bí kỹ canh cổng chó vườn,

Càng có tự xưng là Thần. . .

Tác Giả Định Nghĩa: Xấu bụng, Hệ Thống, Vị Diện, Trạch Nam.