Siêu Cấp Bắt Quỷ Đạo Trưởng [C]

Tác giả:Trần Đa Nghi
Thể loại:Kinh Dị
Convert
Giới thiệu:

Đạo gia môn đồ Chu Phượng Trần, sẽ vẽ bùa, sẽ niệm chú, sẽ khinh công, sẽ phân thân, đi ra núi lớn sấm đô thị. Võ lâm cao thủ, huyền học kỳ nhân, cô hồn dã quỷ, hồ tiên xà quái, cương thi yêu túy không ngừng! Huyền môn kỳ thuật vừa ra, hết thảy bắt lấy!