Sau Lũy Tre Làng Phần 2

Tác giả:Ngọc Đức
Thể loại:Huyền Ảo, Linh Dị
Sáng tác

Mời các bạn tham gia thảo luận truyện tại: [Thảo Luận] Sau Lũy Tre Làng - Ngọc Đức

Giới thiệu:

Các bạn đã đọc Sau Lũy Tre Làng phần 1 chưa? Bạn muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đó hay không? Mời độc giả tiếp tục theo dõi Sau Lũy Tre Làng - Phần 2: Mối Thù Ngàn Năm