Sát Tiên Truyện [C]

sat-tien-truyen
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Lầu cao cao trăm thước, tay hái tinh thần. Không dám cao giọng nói, sợ kinh thiên thượng nhân.

Tô Tranh, một cái sơn thôn nghèo đi ra thiếu niên, hắn lập thệ làm ác, muốn lên đồ tiên...