Quỷ Sông

Tác giả:Võ Hoàng Phúc
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Khi buổi lễ Thần Huyền Võ đang diễn ra, có người phát hiện một xác chết ở dưới sông Hậu. Anh ta nghi rằng đó là Quỷ Sông. Nhắc tới hai chữ này, thôn dân Trinh Phụ cực kì hoảng sợ. Sau đó là những chuyện kinh dị xảy ra hàng loạt.