Pokemon Chưởng Môn Nhân [C]

pokemon-chuong-mon-nhan-convert
Thể loại:Đồng Nhân
Sưu tầm Truyện Hay

Mời các độc giả tham gia thảo luận và góp ý tại: [Luận Truyện] Pokemon Master - Khinh Tuyền Lưu Hưởng

Link bản dịch: Pokemon Master [Dịch]

Giới thiệu:

Vì cái gì thi đại học sẽ có Pokémon đối chiến, vì cái gì đi ra ngoài sẽ bị Pokémon tập kích, ai nói cho của ta cầu xảy ra chuyện gì. . . Không được đụng ta! Ta không phải uống thuốc, ta không điên!

Tiếp nhận thiết lập sau. . . Phương Duyên lập chí trở thành một ưu tú Trainer.

"Thật là thơm."