Phúc Duyên Tiên Đồ [C]

phuc-duyen-tien-do
Tác giả:Ái Du Giả
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm
Giới thiệu:

Tiên lộ long đong, lại nhìn một người bình thường như thế nào trải qua gian nan tu thành chính quả

Tu Tiên kiếm trường sinh, nhiệt huyết nhâm tiêu dao, đạp liên dắt sóng rửa Kiếm Cốt, bằng hư cưỡi gió tố Thánh hồn!