Phi Kiếm Vấn Đạo [C]

phi-kiem-van-dao
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert

Mời các bạn tham gia thảo luận truyện tại: [Thảo Luận] Phi Kiếm Vấn Đạo - Ngã Cật Tây Hồng Thị

Giới thiệu:

Trong thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành truy cầu trường sinh.

Những người tu hành,

Khai mở pháp nhãn, nhìn thấu yêu ma quỷ quái.

Luyện một thanh phi kiếm, có thể giết địch cách ngàn dặm.

Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, lại có thể dò xét bốn phương.

...

Tần phủ Nhị công tử 'Tần Vân " chính là một người tu hành...