Pháo Hôi Nhiệm Vụ [C]

Tác giả:Đường Mật
Thể loại:Xuyên Nhanh
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Bị chọn trúng Bạch Vi xuyên qua hơn một nghìn vị diện,

Nàng cho là nàng là tới giúp đỡ pháo hôi ngược tra,

Ai biết lại có ẩn dấu nhiệm vụ. . .

—— đã có bạn trai là si tình nam xứng pháo hôi, bị thay đổi cuộc sống pháo hôi, hướng tới lương chúc pháo hôi, gây ra diễm chiếu tử vong bug ảnh hậu pháo hôi, gặp phải trường sinh bất tử nam xứng pháo hôi chờ chút. . .

Mới văn cầu bao nuôi, chủ ngược tra ngược sướng! 1

Nội dung nhãn: Linh hồn thay đổi mau xuyên

Tìm tòi mấu chốt tự : Vai chính: Bạch Vi ┃Phối hợp diễn: Rất nhiều ┃Cái khác: Mau xuyên, pháo hôi, ngược tra