Phàm Nữ Cầu Tiên [C]

Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay

Mời các đạo hữu tham gia thảo luận tại đây ^.^ [Thảo luận] Phàm Nữ Cầu Tiên - Đào Thanh Thanh

Giới thiệu:

ột trận Tu Tiên giả tranh đấu đã hoàn toàn cải biến sinh hoạt Lạc Ninh Tâm. Thân là tư chất cực kém ngũ linh căn tu sĩ, con đường tu tiên của nàng muốn đi như thế nào? Không có Linh Thạch? Ta sẽ chế tạo phù kiếm tiền. Không có đan dược? Ta học khai lò luyện đan. Không có Linh Thú? Tự chính mình dưỡng thành. Không có Pháp bảo? Ta có Linh khí tiên châu cùng tùy thân động phủ. Không có nhà thế hệ? Tổ tiên của ta là Đại Thừa! Không có mỹ nam? Muốn mỹ nam làm gì? Mỹ nam đứng sang bên cạnh, Pháp bảo thủ đoạn tất cả đều có, tu Tiên trên đường ta sợ người nào! ^_^
SK: Giới thiệu thấy khoa trương vậy, chứ mở đầu nhẹ nhàng lắm. ^^