Chương 1158: Phục sinh thần đăng

Số từ: 2476

Quyển 5: Đại La chi tranh
Dịch: NguyenDzung
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: bachngocsach.com

Mang theo vẻ mong đợi, Hàn Lập kéo sợi tơ màu vàng, mở cuốn sách ra.

Trên bìa cuốn sách viết bốn chữ lớn phong cách cổ xưa "Tuế Nguyệt Chân Kinh", chữ viết ẩn chứa chút loang lổ, lộ ra một ý vị tang thương.

Hàn Lập nhìn thấy tên sách, đối với nội dung trong đó cũng đoán được hơn nửa. Sau khi mở ra, đuôi lông mày khẽ nhíu lại rất nhanh.

Cuốn sách màu vàng này quả nhiên như hắn dự đoán, là một môn tu luyện công pháp Thời Gian Pháp Tắc, hơn nữa nhìn qua vô cùng huyền diệu, sử dụng chính ý cảnh tuế nguyệt như lửa, thời gian vạn vật đều sẽ mục nát suy vong trong Tuế Nguyệt Chi Hỏa này.

Hàn Lập cẩn thận lật từng tờ cuốn sách màu vàng, xem trọn vẹn hơn nửa ngày mới xong. Trên mặt hắn nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng, phất tay cầm lấy Tuế Nguyệt Thần Đăng bên cạnh lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

Môn công pháp « Tuế Nguyệt Chân Kinh » vô cùng tinh diệu, mặc dù so ra vẫn kém « Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết », môn công pháp thời gian cao cấp nhất trong Chân Ngôn Môn.

Nhưng, sở dĩ Hàn Lập cao hứng không phải vì có được bộ công pháp thời gian tinh diệu này, mà bởi phần sau của « Tuế Nguyệt Chân Kinh » ghi chép phương pháp tế luyện Tuế Nguyệt Thần Đăng.

Ngày trước, Tuế Nguyệt Thần Đăng chịu ảnh hưởng của Tuế Nguyệt Tháp sụp đổ, lửa đèn dập tắt, món trọng bảo hoàn hảo thành vật vô dụng. Ngoài mặt, dù hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm lại xen lẫn oán giận.

Bây giờ tìm được phương pháp tế luyện thần đăng này, cuối cùng hắn cũng thấy được hi vọng.

Hàn Lập lập tức thu « Ngũ Lôi Chính Pháp Chân Kinh » cùng trận đồ Thông Thiên Kiếm Trận lại.

Nguyên bản hắn định cẩn thận lĩnh hội hai loại bảo vật này một phen, nhưng giờ tìm được cách tế luyện Tuế Nguyệt Thần Đăng, Thông Thiên Kiếm Đồ và « Ngũ Lôi Chính Pháp Chân Kinh » tốt hơn là sau này nghiên cứu.

Một lần nữa Hàn Lập mở ra « Tuế Nguyệt Chân Kinh », lật đến trang ghi chép phương pháp tế luyện, mặt lộ vẻ do dự.

Trên này mặc dù ghi chép phương pháp tế luyện Tuế Nguyệt Thần Đăng, nhưng muốn thực hiện lại không dễ dàng, nhất là người vừa mới cầm Chân Kinh này như hắn.

Phương pháp này thật ra cũng không phức tạp, nếu là một tu sĩ tu luyện « Tuế Nguyệt Chân Kinh » , thì rất đơn giản, dùng lực lượng Thời Gian Pháp Tắc đã tu luyện bằng « Tuế Nguyệt Chân Kinh » từ từ ôn dưỡng là được.

Nhưng Hàn Lập lại tu luyện lại « Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết », mặc dù tinh diệu hơn nhiều so với « Tuế Nguyệt Chân Kinh », muốn tế luyện Tuế Nguyệt Thần Đăng lại không được, trừ phi hắn bắt đầu tu luyện « Tuế Nguyệt Chân Kinh ».

Chỉ là trải qua Di La lão tổ dạy bảo, Hàn Lập đối với tu luyện Thời Gian Pháp Tắc đã hiểu rất sâu, biết rõ lợi và hại trong đó.

Thời Gian Pháp Tắc là Chí Tôn pháp tắc, tu luyện vô cùng khó khăn, tối kỵ phân tâm.

Bây giờ hắn tu luyện « Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết » chưa đại thành, không được tu luyện công pháp thời gian khác, nếu không dễ bị loạn đạo tâm, nguy hại cực lớn, thậm chí mất tiền đồ tu luyện.

Lúc trước Di La lão tổ chỉ dạy bảo Hàn Lập tu luyện Thời Gian Pháp Tắc, Chân Ngôn môn có rất nhiều thần thông thời gian, nhưng trừ những thứ hắn đã học được, những công pháp khác một môn cũng không truyền thụ, chính bởi tu luyện thần thông thời gian quá nhiều, loạn đạo tâm của hắn.

Hàn Lập đương nhiên sẽ không vì tế luyện một món Tiên khí mà chôn vùi tiền đồ của mình.

Chỉ là, hắn dù không tu luyện « Tuế Nguyệt Chân Kinh », không có nghĩa hắn thật sự không có cách nào tế luyện Tuế Nguyệt Thần Đăng này.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hàn Lập vung hai tay lên, một ngọn lửa màu vàng hiện lên trước người hắn, chính là Tuế Nguyệt Chi Diễm ngày trước lấy được tại tế đàn trong Tuế Nguyệt Tháp.

Lập tức, Hàn Lập bấm quyết dẫn một cái, Đoạn Thời Hỏa Bả cũng xuất hiện trước người hắn, nơi mi tâm tinh quang chớp động, từng đạo thần thức hình thành tinh ti bắn ra.

Đoạn Thời Hỏa Bả cũng bắt đầu chuyển động quay tròn, từng luồng lực lượng pháp tắc đặc thù từ trên đó phóng ra.

Hàn Lập khẽ bấm niệm pháp quyết, Đoạn Thời Pháp Tắc hòa cùng thần thức tinh ti đồng thời bay vào trong Tuế Nguyệt Chi Diễm.

Tuế Nguyệt Chi Diễm giống như nhận được kích thích, bỗng nhiên bành trướng gấp bội, đồng thời quay cuồng kịch liệt.

Trong ngọn lửa, Đoạn Thời Pháp Tắc, thần thức tinh ti, còn có tự thân lực lượng pháp tắc Tuế Nguyệt Chi Diễm hiện lên hình vòng xoáy, khi lại toán loạn cực nhanh, lúc thì va chạm kịch liệt, tóm lại hỗn loạn như một nồi nước sôi.

Sắc mặt Hàn Lập nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng niệm quyết, khống chế Đoạn Thời Pháp Tắc và thần thức tinh ti bằng một phương thức vận chuyển huyền diệu, không ngừng tiếp xúc với lực lượng pháp tắc của Tuế Nguyệt Chi Diễm.

Đồng thời, hắn liên tục biến hóa Đoạn Thời Pháp Tắc, mô phỏng lực lượng pháp tắc Tuế Nguyệt Chi Diễm.

Đây là môn Chân Ngôn Chuyển Linh Pháp do Di La lão tổ truyền thụ cho, là bí thuật dùng lực lượng thần hồn làm trung gian, lấy một loại lực lượng pháp tắc mô phỏng một loại lực lượng pháp tắc khác.

Nguyên nhân ngày đó Di La lão tổ chỉ điểm cho Hàn Lập là bởi Tiên khí trên người hắn cơ bản đều là đoạt được, rất nhiều trong đó không thể nào thôi động, nên hắn thỉnh giáo Di La lão tổ vấn đề này.

Thật ra tính huống Hàn Lập gặp phải là chuyện bình thường tại Chân Tiên giới, ngoại trừ số bản mệnh tiên khí tự luyện chế ra, bình thường, trong Tiên khí mua được hoặc đoạt được đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc khác biệt lực lượng pháp tắc của bản thân tu sĩ..

Bởi vì sự khác biệt này dẫn đến tu sĩ không cách nào phát huy toàn bộ uy lực Tiên khí.

Một vị cao nhân tiền bối Chân Ngôn môn đã đột phát ý tưởng, sáng chế ra môn "Chân Ngôn Chuyển Linh Pháp" này, mô phỏng lực lượng pháp tắc khác, cố gắng phát huy hết khả năng uy lực Tiên khí.

Đương nhiên, hai loại pháp tắc mô phỏng nhau không thể khác biệt quá lớn, nhất định phải là cùng thuộc tính, tốt nhất là tính chất gần giống.

Vị tiền bối Chân Ngôn môn này thật sự là một thiên tài không tầm thường, "Chân Ngôn Chuyển Linh Pháp" dù không làm hai loại pháp tắc hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có thể mô phỏng sáu bảy phần.

Ở một mức độ nào đó, Đoạn Thời Pháp Tắc và Tuế Nguyệt Pháp Tắc vẫn có chút tương đồng, "Chân Ngôn Chuyển Linh Pháp" vẫn rất có hi vọng thành công.

Ngày trước Kỳ Ma Tử có thể điều khiển Tuế Nguyệt Thần Đăng, tám chín phần mười là vận dụng Chân Ngôn Chuyển Linh Pháp này.

Hàn Lập thúc giục "Chân Ngôn Chuyển Linh Pháp", không ngừng lấy Đoạn Thời Pháp Tắc mô phỏng Tuế Nguyệt Pháp Tắc, lúc đầu hắn còn hơi luống cuống tay chân, Đoạn Thời Pháp Tắc xung đột kịch liệt với Tuế Nguyệt Pháp Tắc.

Nhưng khi bí thuật được thi triển thuần thục hơn, xung đột của hai loại pháp tắc từ từ hòa hoãn, Chân Ngôn Chuyển Linh Pháp vận chuyển càng ngày càng trôi chảy.

Trong mắt Hàn Lập lóe lên vẻ vui mừng, càng thêm dụng tâm thúc giục bí thuật.

Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua năm, sáu năm.

Đoàn xe tiến lên khá thuận lợi, trên đường chỉ gặp một vài hung thú bình thường tập kích, đều bị Tang Đồ cùng Vân Báo đuổi đi, cũng không gặp nguy hiểm gì nhiều.

Tuy nhiên, Tang Đồ và Vân Báo không dám chủ quan chút nào, thay nhau tuần tra chung quanh, phòng ngừa nguy hiểm đột kích.

Giờ phút này, Tang Đồ đang đi tuần quanh đội xe cùng với một đại hán tộc Ngân Giác Tê.

"Tộc trưởng, ngài cảm thấy vị Thạch tiền bối này có thật tâm thực lòng tương trợ chúng ta không? Ta luôn cảm thấy đưa tiểu thú Tỳ Hưu kia cho hắn không thỏa đáng." Ngân giác đại hán nhìn chỗ gian phòng Hàn Lập một cái, thấp giọng truyền âm hỏi.

"Không được nói bậy! Thạch tiền bối thực lực hơn xa chúng ta, ngươi truyền âm có thể sẽ bị hắn nghe được!" Tang Đồ nghe vậy biến sắc, truyền âm quát lớn.

Ngân giác đại hán nghe vậy giật nảy mình, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Hai người liếc mắt nhìn lại chỗ gian phòng Hàn Lập, qua thật lâu vẫn không thấy gì khác, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở phào.

"Ngươi tưởng rằng ta không biết những điều này, chỉ là vị Thạch tiền bối này thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không có quyền cò kè mặc cả. Mà tiểu thú Tỳ Hưu này trân quý quá mức, chỉ dựa vào chúng ta và tộc Vân Văn Hổ, kể cả mang nó tới Bát Hoang sơn, không những không phải phúc, ngược lại là đại họa. Cho nên dù vị Thạch tiền bối này có mục đích gì, bây giờ chúng ta đều chỉ có thể dựa vào hắn. Lời chỉ trích kiểu này về sau không được nói nữa, ngươi cũng nên cấm tộc nhân khác tự bàn tán!" Tang Đồ dùng thanh âm yếu ớt hơn truyền âm, ra lệnh.

"Tộc trưởng nhìn xa trông rộng, ta hiểu rồi." Ngân giác đại hán giật mình, mặt lộ vẻ khâm phục.

Tang Đồ khẽ gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa thì đúng thời khắc này, một thanh âm trầm muộn truyền đến từ chỗ gian phòng Hàn Lập.

Tang Đồ cùng ngân giác đại hán giật nảy mình, cho rằng Hàn Lập nghe được bọn hắn nói chuyện, sắc mặt đại biến, Tang Đồ trong lòng gấp gáp nghĩ lời giải thích. bản dịch đầy đủ tại Bạch Ngọc Sách

Thế nhưng qua một hồi lâu, gian phòng Hàn Lập vẫn không có động tĩnh gì, cả hai gã ngơ ngác nhìn nhau.

Giờ này khắc này, trong không gian Hoa Chi, toàn thân Hàn Lập đầy bụi đất, tóc tai, quần áo bị đốt rụi gần nửa, thân thể cũng nhiều chỗ cháy đen, nhìn vô cùng chật vật, còn Tuế Nguyệt Chi Diễm kia biến mất không thấy đâu nữa.

Nhưng hắn cũng không để ý tới thương thế trên người, trong mắt lại tràn đầy vui mừng.

Trải qua sáu năm nỗ lực, bằng "Chân Ngôn Chuyển Linh Pháp", hắn rốt cục mô phỏng thành công Tuế Nguyệt Pháp Tắc.

Ngay khi mô phỏng hoàn thành, hắn nhất thời đắc ý quá mức, không chú ý điều khiển lực lượng pháp tắc trong tay, dẫn đến Tuế Nguyệt Chi Diễm bùng cháy, thiếu chút làm trọng thương chính mình.

Hàn Lập lật tay lấy một viên đan dược trị thương ăn vào, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục.

Hắn khoanh chân lại lần nữa, cầm lấy Tuế Nguyệt Thần Đăng, phất tay triệu hồi Đoạn Thời Hỏa Bả lên rồi khẽ bấm niệm pháp quyết.

Từng luồng Đoạn Thời Pháp Tắc từ trên bó đuốc bắn ra, nhanh chóng dung hợp lại với nhau, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng, tản mát ra ba động Thời Gian Pháp Tắc khác lạ, giống Tuế Nguyệt Chi Diễm đến sáu bảy phần.

Bàn tay Hàn Lập đẩy vào hư không, Tuế Nguyệt Chi Diễm giả bay về phía trước, bọc lại Tuế Nguyệt Thần Đăng.

Ngọn lửa màu vàng vụt lên, chậm rãi dung nhập vào trong Tuế Nguyệt Thần Đăng.

Hắn thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên, vội vàng dựa theo phương pháp tế luyện Tuế Nguyệt Thần Đăng thúc giục ngọn lửa màu vàng trong đèn.

Mặt ngoài Tuế Nguyệt Thần Đăng lập tức hiện lên một tầng kim quang yếu ớt, nhẹ nhàng chớp động.

Hàn Lập chứng kiến vậy trong lòng thở phào một hơi, mấy năm nay cố gắng, cuối cùng cũng không uổng phí.

Sau đó, hắn lại để Tuế Nguyệt Thần Đăng trước người, lần nữa ngưng luyện ra ba bốn ngọn Tuế Nguyệt Chi Diễm giả, dung nhập vào trong, tiếp tục thôi động tế luyện chi thuật.

Giải quyết vấn đề Tuế Nguyệt Chi Diễm, mọi chuyện tiếp theo sẽ đơn giản.

Hàn Lập không ngừng tế luyện, kim quang bên ngoài Tuế Nguyệt Thần Đăng càng phát sáng, ba động Thời Gian Pháp Tắc tản ra cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Cuối cùng hắn tế luyện liên tục trong ba tháng, kim quang trên bấc đèn của thần đăng lóe lên, một đoàn ngọn lửa màu vàng nổi lên.

Ngay khi đăng diễm hiện lên, một luồng ba động Thời Gian Pháp Tắc cường đại không gì sánh được từ trên Tuế Nguyệt Thần Đăng bộc phát ra, giống như sóng dữ khuếch tán ra mọi phía chung quanh, khiến thiên địa nguyên khí trong không gian Hoa Chi phun trào mãnh liệt.

Tiên khí cường đại tung hoành tán loạn trong Thái Tuế Tiên Phủ ngày trước một lần nữa xuất hiện!

Hàn Lập nhìn Tuế Nguyệt Thần Đăng hoàn toàn phục sinh trong tay, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức dẫn niệm pháp quyết một cái.

"Phần phật" một tiếng.

Ngọn lửa của Tuế Nguyệt Thần Đăng lập tức đại thịnh, một luồng kim quang hẹp dài từ trên ngọn lửa bắn ra biến thành Hỏa Long.

Mời độc giả đăng ký kênh YouTube Bạch Ngọc Sách để nghe: Phàm Nhân Tu Tiên 2

Mời các Phàm mê đón đọc và tham gia thảo luận truyện tại: [Thảo Luận] Phàm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên - Vong Ngữ

Mời mọi người chung sức vừa soát lỗi vừa kiếm ngọc với bộ truyện này tại: [DBCH] Nơi Soát Lỗi Cho Những Chương Truyện Dịch