Phàm Nhân Lộ

pham-nhan-lo
Sáng tác
Giới thiệu:

Là Yêu, là Tiên hay là Ma…
Lạc Phi không biết a, nó chỉ là một tên tiểu nhị nhỏ, chạy bàn cho một quán rượu trong thôn. Nó không có cha mẹ, chỉ có một vị huynh trưởng lưu manh, một vị tỷ tỷ thông minh tinh quái, một đầu trâu chuyên kéo xe…
Thiên hạ đại loạn, Nhân Tộc nội đấu, Yêu Tộc, Ma Tộc tấn công. Thôn phá, nhân vong, người thân ly tán. Huynh trưởng, tỷ tỷ mất tích… tất cả đẩy nó lên con đường trở thành cường giả, bảo vệ phiến đất trời này, bảo vệ thân tình huynh đệ, bảo vệ người nó yêu …
“Ta không phải Yêu, không phải Tiên, không phải Ma.”
“Ta chỉ là một phàm nhân.”
“Ta sống, vì những người ta yêu thương.”
“Ta chiến, để thủ hộ mảnh đất này.”
“Ta chết, để đời sau có hy họng.”
“Ta quay lại, để giết ngươi!!!”