Phàm Nhân Chín Ngàn Năm [C]

Tác giả:Cổn Thần
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy

Tứ tích công đức, ngũ độc thư

Nhân đạo nhỏ bé, tiên đạo mênh mông, lấy có hạn tới sống cầu vấn vô hạn tiên đạo.

Một người không có linh căn thiếu niên ở sơn thôn, tu hành chín nghìn năm, quyết chí thề thành Tiên.

Mở treo Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, cũng rất đặc sắc.