Ổn Trụ Biệt Lãng [C]

Tác giả:Khiêu Vũ
Thể loại:Đô Thị, Dị Năng
Convert Truyện Hay Đề Cử
Giới thiệu:

Thiên Đường đóng cửa, Địa Ngục đủ quân số.

Cho nên, ta lưu ở nhân gian đương tai họa nha...

Raw 稳住别浪 - https://book.qidian.com/info/1025325411/#Catalog